Host only with the best web hosting provider. Get quality hosting from hostmonster web host.

Положення про символіку

Друк
Дата публікації Перегляди: 1968

                                                                             

                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                  Рішенням Загальних зборів

                                                  ГО «Громадянський поступ»

                                                  Протокол №2 від  27 квітня 2012 року

                                                  Голова зборів

                                                  __________________  І.М. ПЮРКО

  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про символіку громадської організації «Громадянський поступ»

 

 

 

 

 

Рівне-2012 рік

 

 

1. Загальні положення 

1.1. Це положення визначає види символіки громадської організації «Громадянський поступ» (далі Організація, або ГО «Громадянський поступ»), та порядок її виготовлення і використання. 

1.2. Символіка Організації відтворює загальність інтересів її членів. До складу символіки відносяться: 

а) герб Організації; 

б) логотип Організації; 

в) прапор Організації; 

інші види символіки, які можуть включати елементи вищевказаних елементів символіки.

 

2. Порядок виготовлення, використання, зберігання символіки 

2.1. Виключне право виготовлення і використання герба та іншої символіки Організації, визначеної у цьому Положенні, належить Раді або Голові ГО «Громадянський поступ». 

2.2. Символіка Організації використовується: 

- при оформленні офісів та будівель, які належать Організації або використовуються в її інтересах; 

- для зображення на печатках, бланках, свідоцтвах та інших документах Організації, на друкованій та рекламній продукції (буклетах, календарях, листівках і т.п.), значках, членських картках, що підтверджують членство в організації, для оформлення канцелярського приладдя (папок, ручок, блокнотів, ділових щоденників тощо); 

- при створенні та поширенні проектів постійно діючих комісій Організації; 

- при проведенні акцій та заходів (зборів, свят, виставок, лекцій, мітингів інших масових заходів за участю Організації, спрямованих на реалізацію її завдань). 

2.3. Припускається використання символіки Організації як реклами на плакатах, афішах, сувенірах і т.п., в засобах масової інформації, що висвітлюють діяльність Організації, на друкованій, рекламно-інформаційній та сувенірній продукції, кіно-, відео-, фотоматеріалах та інших матеріалах, що видаються (виготовляються) Організацією або на її замовлення. 

2.4. Символіка Організації може вживатися в чорно-білому і кольоровому варіантах. 

2.5. Написи символіки Організації можуть виконуватись українською, російською, англійською та іншими мовами з метою поширення статутної діяльності Організації, в установленому порядку, на території інших держав. 

2.6. Відтворення символіки Організації, незалежно від її розмірів, повинно точно відповідати масштабам, кольоровому чи чорно-білому зображенню, визначеному в цьому Положенні. 

2.7. Символіку Організації використовують осередки Організації всіх рівнів (за умови їх створення). 

2.8. Символіка Організації виготовляється на замовлення керівних органів Організації. 

2.9. Будь-яке використання символіки Організації не допускається без спеціального дозволу керівних органів ГО «Громадянський поступ». 

2.10. Зафіксована на матеріальних носіях символіка ГО «Громадянський поступ» та Свідоцтво про її реєстрацію зберігається у Голови ГО «Громадянський поступ» разом з головними статутними реєстраційними документами Організації. 

 

Секретар зборів

 _______________   Л.Р.Миронець

 

 

Joomla 2.5