Host only with the best web hosting provider. Get quality hosting from hostmonster web host.

Регулюючі документи

Друк
Дата публікації Перегляди: 1087

  

Кримінальний кодекс України

Стаття 170. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій.

Умисне перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій або їх органів - карається виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 

Перелік документів, що регулюють діяльність напрямку "Захист (представництво)" Громадської організації "Громадянський поступ":

1. Положення про громадські справи громадської організації "Громадянський поступ"

2. Порядок захисту членів Громадської організації "Громадянський поступ", або членів їхніх родин у разі порушення їх законних прав та інтересів

3. Регламент роботи постійно діючої комісії по протидії корупції та порушення прав громадян Громадської організації "Громадянський поступ" щодо захисту законних прав та інтересів членів організації

4. Схему захисту членів Громадської організації організації "Громадянський поступ"

______________________________________________________

 

Положення про громадські справи громадської організації "Громадянський поступ"

 

 

1. Загальні положення

1.1. Цей порядок регламентує порушення, провадження та закриття в ГО «Громадянський поступ» (далі – Організація) справ (далі – Громадянських справ) щодо порушення законних прав та інтересів членів Організації або членів їх родин (або інших громадян за окремим рішенням Ради Організації) у відповідності до першої задекларованої мети Організації – Встановлення в Україні Диктатури Закону.

1.2. Мета цього Порядку – забезпечення захисту членів Організації та членів їхніх родин у вирішенні питань, пов’язаних з порушенням їх прав та законних інтересів. 

1.3. Цей порядок розроблено у відповідності до Статуту громадської організації «Громадянський поступ».

2. Відкриття Громадянської справи

2.1. Член Організації (далі – Заявник), права та законні інтереси якого порушені або порушені права та законні інтереси членів його родини, надає Раді Організації рекомендаційний Висновок постійно діючої комісії по протидії корупції та порушення прав громадян та заяву з відповідним пакетом документів. Заява реєструється у звичайному порядку реєстрації вхідної кореспонденції. 

2.2. Розгляд заяви призначається на чергове засідання Ради Організації на яке запрошується Заявник. У разі відсутності Заявника на засіданні Ради, останній зобов’язаний надати представника. 

2.3. У випадку, коли ситуація потребує негайного відкриття громадянської справи, Голова Ради ГО «Громадянський поступ» має повноваження відкрити справу самостійно, з подальшим погодженням (затвердженням) Ради ГО «Громадянський поступ». 

2.4. Після ознайомлення присутніх на засіданні Ради Організації зі змістом заяви та Висновком постійно діючої комісії по протидії корупції та порушення прав громадян приймається рішення щодо відкриття Громадянської справи або відмови у її відкритті. Рішення приймається простою більшістю голосів та фіксується у протоколі засідання Ради.

2.5. Якщо Заявник отримав відмову у відкритті Громадянської справи подальший розгляд справи направляється до Комісії.

2.6. У разі відкриття Громадянської справи, Заявник повинен дати згоду щодо тих дій, що будуть вчиненні на користь нього, та наслідків, що можуть спричинити такі дії. 

2.7. У разі відкриття Громадянської справи, Рада визначає Робочу групу для її ведення (далі – Група) зі складу членів Організації. Група призначаються лише за її згодою. Куратором ведення справи виступає Заявник.

2.8. Відкрита Громадянська справа реєструється в спеціальному журналі ведення Громадянських справ. В цьому журналі фіксується: дата відкриття Громадянської справи, прізвище, ім’я, по батькові заявника та прізвище, ім’я, по батькові членів Групи, дата та номер звернення щодо відкриття справи, номер рішення Ради про відкриття громадянської справи.

2.9. Група на чолі із Заявником протягом 10 робочих днів визначають план конкретних дій з орієнтовними строками виконання. З метою контролю копія плану надається постійно діючій комісії по протидії корупції та порушення прав громадян.

3. Ведення Громадянської справи

3.1. Заявник повинен приймати активну участь у веденні Громадянської справи.

3.2. Відповідальність за ведення Громадянської справи покладається на Заявника. У разі відкриття Громадянської справи відповідно до п. 2.4 відповідальність за її ведення покладається на Куратора, який призначається Радою.

3.3. Члени Групи: 

- вживають заходів щодо відновлення законних прав та інтересів Заявника в межах відкритої Громадянської справи; 

- при вирішенні питань, пов’язаних з веденням Громадянської справи, діють виключно в межах чинного законодавства та у відповідності до внутрішніх документів Організації; 

- мають право звертатись до керівництва Ради та Організації для отримання допомоги у веденні Громадянської справи.

3.4. Заявник може звертатись до постійно діючої комісії по протидії корупції та порушення прав громадян з питань надання зразків необхідних документів та звернень. 

3.5. Обов’язок складання документів лежить на Заявникові. У випадках, коли Заявник потребує допомоги в складанні даних документів, він може отримати рекомендацію щодо осіб (фізичних та юридичних), які йому можуть допомогти за окремою домовленістю.

3.6. За наявності обґрунтованих підстав, Заявник має право звернутись до Ради Організації з приводу зміни Групи (або когось з її членів).

4. Закриття Громадянської справи

4.1. Підставою закриття Громадянської справи є: 

-  досягнення мети;

-  не виконання Заявником обов’язку передбаченого п. 3.1, а саме відсутністю дій Заявника відповідно до затвердженого плану;

- невиконання плану у зв’язку з виникненням додаткових обставин;

- за терміном давності.

4.2. Громадянська справа закривається за рішенням Ради Організації, про що в журналі ведення Громадянських справ робиться відповідний запис.

_____________________________________________________

 

Порядок захисту членів Громадської організації "Громадянський поступ", або членів їхніх родин у разі порушення їх законних прав та інтересів

 

1. Загальні положення

1.1. Цей порядок визначає правила захисту членів громадської організації «Громадянський поступ» (далі Заявник) з приводу порушення їх законних прав та інтересів, або членів їхніх родин (або інших громадян за окремим рішенням Ради Громадської організації «Громадянський поступ»).

1.2. Мета цього Порядку – забезпечення захисту членів Організації та членів їхніх родин у вирішенні питань, пов’язаних з порушенням їх прав та законних інтересів.

1.3. Органом, що розглядає звернення, пропонує шляхи вирішення питань, та супроводжує їх вирішення є постійно діюча комісія по протидії корупції та порушення прав громадян (далі Комісія).

2. Звернення Заявника до Організації

2.1. Заявник, права та законні інтереси якого порушені або порушені права та законні інтереси членів його родини, надсилає електронний лист на поштову скриньку Комісії, з обов’язковою копією своєму Представнику у Раді, в якому в довільній формі викладає суть справи.

2.2. В окремих випадках (терміновість, форс-мажор та ін.) заява може бути надана будь-якому члену Організації в усній формі, з обов’язковим написанням її в подальшому. 

2.3. Відповідно до терміновості справи Комісія разом із Заявником розглядає звернення. Якщо в процесі розгляду заяви виникне необхідність подання підтверджуючих документів, Заявник зобов’язаний їх надати.

2.4. Комісія визначає необхідність захисту Заявника, а в окремих випадках відкриття Громадянської справи з наданням рекомендаційного висновку (Громадянська справа регламентується «Положенням про громадянські справи»). Рекомендаційний висновок складається Комісією з питань захисту та підписується всіма її членами.

2.5. Комісія призначає зі свого складу особу (далі Захисник), яка разом із Заявником складе орієнтовний план дій та буде супроводжувати його виконання в подальшому.

2.6. Заявник повинен приймати активну участь в процесі роботи та несе відповідальність за виконання плану.

2.7. Обов’язок складання документів лежить на Заявникові. У випадках, коли Заявник потребує допомоги в складанні даних документів, він може звернутися до Захисника.

2.8. Під час виконання заходів, Заявник може звернутися до Комісії з приводу відкриття Громадської справи.

2.9. Справа вважається закритою у випадках:

- досягнення мети;

- бажання і звернення Заявника;

- не виконання Заявником пункту 2.6. 

______________________________________________________

 

Регламент роботи постійно діючої комісії по протидії корупції та порушення прав громадян Громадської організації "Громадянський поступ" щодо захисту законних прав та інтересів членів організації

 

1. Загальні положення

1.1. Цей регламент визначає правила роботи постійно діючої комісії по протидії корупції та порушення прав громадян (далі Комісії) щодо захисту членів громадської організації «Громадянський поступ», або членів їхніх родин (або інших громадян за окремим рішенням Ради Організації) у разі порушення їх законних прав та інтересів.

2. Склад та порядок роботи Комісії

2.1. Комісія складається з членів Громадської організації «Громадянський поступ» (далі Організації), що ввійшли до її складу за власним бажанням. Склад Комісії затверджується Радою громадської організації «Громадянський поступ». Склад Комісії має бути не менше 2 (двох) осіб.

2.2. Всі особи, що входять до складу Комісії зобов’язані щонайменше 1 раз на добу перевіряти свою поштову скриньку.

2.3. Комісією призначається особа, яка обробляє всі надіслані заяви (Секретар), у разі необхідності уточнює у Заявника спірні моменти і відсилає запит на членів Комісії.

2.4. Секретар веде базу запитів (заяв).

2.5. Комісія розглядає заяву шляхом віртуального обговорення. Відповідно до терміновості, складності звернення може бути проведена зустріч членів Комісії. Будь-який член Комісії може ініціювати особистісну зустріч членів Комісії.

2.6. Комісія визначає необхідність захисту Заявника, а в окремих випадках відкриття Громадянської справи (Громадянська справа регламентується «Положенням про громадянські справи»).

2.7. В разі необхідності Комісією може бути надано Рекомендаційний висновок, який підписується всіма її членами.

2.8. Комісія призначає зі свого складу особу (далі Захисник), яка разом із Заявником складе орієнтовний план дій та буде супроводжувати його виконання в подальшому.

2.9. Під час виконання плану Захисник має право звертатися за допомогою до Комісії.

2.10. В свою чергу Комісія здійснює контроль за виконанням плану Заявником.

2.11. В разі закриття справи Захисник повідомляє про це Комісію.

2.12. Інформація щодо складу Комісії, її контактні телефони, e-mail та Регламент роботи Комісії розташовуються на сайті Організації (www.postup.rv.ua).

2.13. Вся документація щодо захисту членів Організації зберігається в електронному вигляді на сайті www.postup.rv.ua за згодою Заявника. 

______________________________________________________

 

 

 

 

Joomla 2.5